A robotok már Magyarországon is elveszik a munkát?

2017.11.13
Portfolio.hu
Az automatizálható szakmákban foglalkoztatottak aránya 2012-16 között enyhén növekedett - derült ki az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet kutatásából, amely a magyarországi munkaerőpiac változásait vizsgálta az automatizáció által potenciálisan érintett szakmákban. Míg az automatizálható szakmákon belül megfigyelhető, hogy az iparban és az építőiparban csökkent a foglalkoztatottak száma, addig a szolgáltatások és a járművezetés és logisztika területén a foglalkoztatottság növekedése mutatható ki.


A technológiai változások következményeként az automatizálható szakmák esetében a munkahelyek számának csökkenésére, így a képzetlen munkaerő iránti kereslet csökkenésére, míg más területeken ezzel párhuzamosan a magasan képzett munkaerő iránti kereslet növekedésére kell számítani - írja az MKIK GVI tanulmánya. A roboteladásokat vizsgálva az International Federation of Robotics 2017-es jelentése megállapítja, hogy Európában és ezen belül Közép-Kelet-Európában a roboteladások folyamatos növekedése figyelhető meg.Az automatizáció tehát egyre nagyobb mértékben érinti a régiót és így Magyarországot is.

Több mint 500 ezer dolgozót érinthetBecslésük szerint ezen a magyarországi munkahelyek körülbelül 12 százaléka kiváltható lenne, ami 2015-ben 513 ezer foglalkoztatottat érintett volna. Területi szinten elmondható, hogy a leginkább megyék illetve járások azok, ahol a foglalkoztatottak száma viszonylag magasnak mondható.

A GVI megvizsgálta, hogy 2012 és 2016 között hogyan alakult megyénként és járásonként az egyes automatizálható szakmákban foglalkoztatottak aránya. Az 55 kiválthatónak ítélt magyarországi szakmában minden vizsgált évben körülbelül félmillióan dolgoztak, a legkevesebben, 452 ezren, 2013-ban, míg a legtöbben, 535 ezren, 2016-ban.


Az automatizáció által potenciálisan érintett szakmákban dolgozók száma összességében nőtt 2012 óta, amely növekedést alapvetően konjunkturális hatásoknak lehet tulajdonítani. Arányuk az összes foglalkoztatotthoz viszonyítva szintén növekedést mutat, ugyanakkor ez a növekedés elenyésző, ami azt is mutatja, hogy az automatizálható szakmákban dolgozók aránya stabilnak mondható: mind 2012-ben, mind 2016-ban a magyarországi foglalkoztatottaknak körülbelül 12 százaléka dolgozott az érintett szakmákban.

A robotok már Magyarországon is elveszik a munkát?


Fontos megfigyelés, hogy 2016-ra a legtöbb automatizálás által érintett szakmában, 55-ből 40-ben csökkent a foglalkoztatottak aránya (az összes foglalkoztatottból) 2012-höz viszonyítva. A legnagyobb csökkenés a szabó-varró szakmában figyelhető meg, ahol 2012-ben körülbelül 25 ezer főt foglalkoztattak, míg a következő években ez a szám 18 ezer főre csökkent. A legnagyobb arányú csökkenés a szűcs-szőrmefestő szakmában volt, ahol 2012-höz viszonyítva a foglalkoztatottak száma kevesebb, mint felére csökkent. A csökkenést mutató szakmákban azonban a változás kisebb mértékű volt, mint abban a 15 szakmában, melyben nőtt a foglalkoztatottak száma: 40 szakmában 2012-höz viszonyítva 42 ezer fővel csökkent, míg a maradék 15 szakmában összesen 45 ezer fővel nőtt a foglalkoztatottak száma. A legnagyobb növekedés az intézményi takarító szakmában figyelhető meg, ahol 2016-ra 10 ezer fővel nőtt a foglalkoztatottak száma.

Csökkenés az iparban és az építőiparbanA foglalkoztatottak számának változása az érintett szakmákban szakmacsoportonként eltérő képet mutat. Az automatizáció által leginkább érintett ipar területén a foglalkoztatottak száma szakmánként átlagosan 1174 fővel csökkent 2012-höz viszonyítva. Szintén csökkenést mutat az építőipar (szakmánként átlagosan 634 fő). Az iparban és az építőiparban minden érintett szakmában a foglalkoztatottság csökkenése figyelhető meg. Kis mértékben, szakmánként átlagosan 16 fővel csökkent az adminisztratív-irodai munkákat végzők száma 2016-ra. Ezen szakmacsoporton belül a könyvelők, a pénzügyi- és biztosítási adminisztrátorok, az adatrögzítők és a gépírók száma folyamatos csökkenést mutat, míg a különböző nyilvántartásokat kezelők (pl. készlet- és anyagnyilvántartók, szállítmányozási nyilvántartók stb.) száma 2012 óta növekszik.

A robotok már Magyarországon is elveszik a munkát?


A szállítás, járművezetés és logisztika valamint a szolgáltatások területén növekedés figyelhető meg: előbbi ágazatban szakmánként átlagosan körülbelül kétezer fővel, utóbbiban pedig körülbelül 1500 fővel nőtt a foglalkoztatottak száma 2012 óta. A járművezetés és logisztika területén a különböző járművezetők száma stabilnak mondható, míg az anyagmozgató-gépkezelők és a rakodómunkások száma folyamatosan csökkent az utóbbi években. A targoncavezetők, a kézi csomagolók, a pult- és árufeltöltők száma ezzel szemben jelentős növekedést mutat. A szolgáltatások területén, mint már láthattuk, az intézményi takarítók száma jelentősen növekedett, és szintén viszonylag nagymértékű növekedés tapasztalható a hulladékosztályozók és a gyorséttermi eladók számában, míg a különböző pénztárosok és eladók száma viszonylag stabil 2012 óta.

Eltérő megyei helyzetképA potenciálisan automatizálható szakmákban dolgozók aránya országosan 2012 óta viszonylag stabilnak mondható, 12 százalék körül alakul, ugyanakkor 2013 óta minden évben enyhe növekedés figyelhető meg. Megyei szinten ugyanez a tendencia figyelhető meg: a legtöbb megyében kis mértékben nőtt az érintett szakmákban dolgozók aránya. Öt megyében - Bács-Kiskunk, Csongrád, Heves, Somogy és Tolna megyében - 2016-ra kis mértékben csökkent az ilyen szakmákban foglalkoztatottak aránya, ugyanakkor a csökkenés mértéke Heves megye kivételével 1 százalékpontnál is alacsonyabb volt, azaz az érintettek aránya ezekben a megyékben is viszonylag stabilnak mondható. A potenciálisan automatizálható munkahelyek aránya minden vizsgált évben Fejér és Pest megyében volt a legmagasabb. Mindkét megyéről elmondható, hogy az érintett foglalkoztatottak aránya minden évben lényegesen magasabb volt, mint az országos arány: az öt vizsgált évre vonatkozóan Fejér megyében a foglalkoztatottak átlagosan 18 százaléka, Pest megyében pedig 17 százalékuk dolgozott potenciálisan automatizálható szakmában. Komárom-Esztergom, Vas és Jász-Nagykun-Szolnok megyében az arány szintén viszonylag magas, 14 százalék körül alakult. A legkisebb arányban minden évben Budapesten és Baranya megyében dolgoztak automatizálható szakmában, itt átlagosan a foglalkoztatottak 10-10 százaléka érintett. A megyék közül a legnagyobb mértékben Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megyében nőtt a potenciálisan automatizálható szakmában foglalkoztatottak aránya - írja a GVI.

Nőtt a kitettségAz automatizálás leginkább a viszonylag magas foglalkoztatottsággal rendelkező területeket érinti, ugyanakkor a leginkább sérülékenynek azok a területek tekinthetőek, amelyekben magas a munkanélküliek aránya, ezzel párhuzamosan pedig az automatizálás a jövőben veszélyeztetheti a már meglévő állásokat. Ezt a hatást járási szinten a tartósan állást keresők, a nyilvántartott álláskeresők, és az automatizálható szakmákban dolgozók arányából képzett Automatizációs Kitettségi Indexszel (AKI) mér a GVI. Az index maximum értéke 100 lehet, a magasabb érték pedig azt jelzi, hogy az adott járás az automatizálás potenciálisan negatív munkaerőpiaci hatásainak nagyobb mértékben kitett.

Az AKI értékét 2014-től vizsgálva elmondható, hogy az érintettek arányának növekedésének megfelelően a legtöbb megyében a kitettségi index értéke is nőtt. A leginkább kitett megyék mindhárom vizsgált évben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye volt, ahol az AKI értéke járásonként átlagosan 22 felett volt. Hasonló AKI-átlagokkal rendelkezik Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megye. A legkevésbé kitett megyéknek Győr-Moson-Sopron megye tekinthető, ahol az AKI átlaga 13 alatt volt. A kevésbé érintett megyék közé tartozik még Veszprém és Komárom-Esztergom megye.

Így készült az elemzés

Az elemzés során a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkoztatottak számára vonatkozó 2012 és 2016 közötti adatait használtuk fel - közölte a GVI. A NAV eredeti adatai az adott év augusztusára vonatkozóan település szinten tartalmazzák szakmánként a foglalkoztatottak számát, melyet a munkaadók által bejelentett adatok alapján állítanak össze. Az elemzéshez a települési adatokat járási szintre aggregálták.