Absztrakt grafikák a kalapács alatt

2018.02.13
Portfolio.hu
A grafikák közül a legtöbbször a figuratív alkotások kerülnek a figyelem középpontjába, pedig a magyar művészek között számos kiváló absztrakt munkákat készítő alkotót is találhatunk. A műtárgy.com ezért most a 20. század elsőrangú magyar grafikusainak absztrakt munkáiból válogat. Kassák Lajostól a kortárs alkotókig számos magyar művész hozott létre absztrakt műveket, és közülük sokakat külföldi példák is inspiráltak, mivel az absztrakció a 20. század során sosem tartozott a mindenkori államhatalom által támogatott művészeti irányzatok közé.


A grafika - technikai jellegéből adódóan - jó lehetőség a kezdő gyűjtőknek is, hogy kedvező áron juthassanak nagynevű alkotók kiváló egyedi vagy sokszorosított munkáihoz. Elég csak az itt bemutatott művészekre: Kassákra, Gyarmathy-ra vagy Barcsay-ra gondolni, akik műveire most akár pár tízezer forintért lehet licitálni.

Az itt bemutatott alkotások mind elérhetőek lesznek a következő héten megrendezendő grafikai aukción.

A magyar absztrakt grafikai hagyomány egyik első és legfontosabb alakja kétség nélkül Kassák Lajos. Az 1922-es Képarchitektúra manifesztuma szerint: "A művészet átformál bennünket, és mi képessé válunk környezetünk átformálására."

Absztrakt grafikák a kalapács alatt


Kassák Lajos: Képarchitektúra. Linóleummetszet, papír 660 × 490 mm Jelezve jobbra lent: Kassák
Kikiáltási ár: 35.000 Ft


Beöthy Steiner Anna a két világháború közt Párizsban élve kezdett el geometrikus absztrakt munkákat készíteni. Bár mint sok más női művész, évtizedekre abbahagyta az alkotást, hogy férje karrierjét támogassa, de annak halála után az 1960-as évektől kezdve visszatért az alkotáshoz.

Absztrakt grafikák a kalapács alatt


Beöthy Steiner Anna: Kompozíció I. Szitanyomat, papír 260 × 240 mm Jelezve jobbra lent: BAS
Kikiáltási ár: 25.000 Ft


Beöthy Steiner Anna férje Beöthy István készítette ezt az absztrakcióba hajló, de az ábrázolásból még valamennyit meghagyó madárképet.

Absztrakt grafikák a kalapács alatt


Beöthy István (Étienne): Madár. Litográfia, papír 370 × 549 mm Jelezve balra lent: Ebeöthy
Kikiáltási ár: 80.000 Ft


Gyarmathy Tihamér művészetére az 1940-es évektől az absztrakt volt a legnagyobb hatással, de a geometrikus absztrakciónak egy, a természeti erőkre és a spiritualitásra is rezonáló válfaját művelte.

Absztrakt grafikák a kalapács alatt


Gyarmathy Tihamér: Négyzetek és gömbök (1970) Színes tus, papír 256 × 196 mm Jelezve hátoldalon: Gyarmathy Tihamér 970
Kikiáltási ár: 140.000 Ft


A második világháború utáni magyar absztrakt művészetnek egy másik fontos alakja Molnár Sándor, aki az 1960-as években az egyik alapítója volt az absztrakcióval foglalkozó Zuglói Körnek is.

Absztrakt grafikák a kalapács alatt


Molnár Sándor: Kompozíció kékkel Akvarell, tus, ceruza, papír 90 × 400 mm Jelezve jobbra lent: Molnár Sándor
Kikiáltási ár: 48.000 Ft


Major Kamill, aki élete jelentős részét Franciaországban élte le, művészeti formálódásában nagy szerepet játszott Hantai Simon. Major művészetében különösen fontosak a különböző, absztrakcióba hajló írások, mint az akkád ékírás vagy a graffiti.

Absztrakt grafikák a kalapács alatt


Major Kamill: Akkád írás (1984) Linómetszet, papír 640 × 415 mm Jelezve jobbra lent: Major 84 Jelezve balra lent: EA
Kikiáltási ár: 40.000 Ft


Barcsay Jenő talán a Művészeti anatómia tankönyvéről a legismertebb, és kevesebben tudják, hogy absztrakt grafikákat is készített.

Absztrakt grafikák a kalapács alatt


Barcsay Jenő: Titokzatos árnyak II. Szitanyomat, papír 303 × 325 mm Jelezve balra lent: Titokzatos árnyak II. Jelezve jobbra lent: Barcsay Jelezve középen lent: 49/50
Kikiáltási ár: 35.000 Ft