Hamarosan megnyílik a világ a magyar megtakarítók számára

2018.03.12
Portfolio.hu
Az Európai Bizottság szerint újabb fontos mérföldkőnek számít a tőkepiaci unió létrehozásában az a hétfőn előterjesztett jogalkotási csomag, amely a befektetési alapok határokon átnyúló piacának és a fedezett kötvények piacának előmozdítására irányulnak, és nagyobb jogbiztonságot hivatottak teremteni a határokon átnyúló értékpapírügyletekben résztvevő és követelésekkel rendelkező befektetők számára - jelentette a Bruxinfo.


Újabb javaslatcsomagot terjesztett elő hétfőn az Európai Bizottság a 2015-ben meghirdetett tőkepiaci uniós projekt előmozdítására, amelyek célja alternatív finanszírozási források felkutatása és a határokon átnyúló befektetések útjában álló akadályok lebontása.

A Bizottság reményei szerint friss javaslatai
  • lendületbe hozzák majd a befektetési alapok határokon átnyúló piacát,
  • előmozdítják a fedezett kötvények mint hosszú távú finanszírozási források piacának fejlődését,
  • és nagyobb jogbiztonságot teremtenek a határokon átnyúló értékpapírügyletekben részt vevő és követelésekkel rendelkező befektetők számára.

A tőkepiaci unió célja a tőkeforrások mozgósítása és hozáférhetővé tétele minden uniós vállalkozáshoz, különösen a kis- és közepes méretű vállalkozásokhoz.

A mai javaslatok a tőkepiacok megerősítését és az uniós befektetések élénkítését célzó szélesebb körű stratégia részét képezik. Ahhoz, hogy 2019-re megvalósítsuk Európában a tőkepiaci uniót, három területen kell továbblépnünk: európai címkéket és útleveleket kell létrehoznunk a pénzügyi termékek számára, harmonizálni és egyszerűsíteni kell a tőkepiacok elmélyítésére irányuló szabályokat, és biztosítanunk kell a tőkepiacok következetesebb és hatékonyabb felügyeletét


- jelentette ki Valdis Dombrovskis, a Bizottság pénzügyi stabilitásért, pénzügyi szolgáltatásokért és tőkepiaci unióért felelős alelnöke.

Európai fedezett kötvényekA testület hétfőn mindenekelőtt a fedezett kötvényekre vonatkozó közös szabályokra - egy irányelvre és egy rendeletre - tett javaslatot. A fedezett kötvények, amelyek kinnlevő összege 2,1 billió euró, jelenleg az EU egyik legnagyobb kötvénypiaci szegmensét képezik. Az európai bankok globális vezető szerepet játszanak ezen a piacon, amely számos uniós tagállamban fontos forrása a hosszú távú finanszírozásnak.

A fedezett kötvények a hitelek elkülönített csoportjával fedezett pénzügyi eszközök nemcsak azért fontosak, mert költséghatékony hitelezési források, hanem azért is, mert különösen biztonságosak. Az uniós piac azonban jelenleg nemzeti szinten széttagolt, és a tagállami szabályozások között különbségek vannak.

A javasolt szabályok a Bizottság szerint magas színvonalú standardokon és a legjobb gyakorlatokon alapulnak. Céljuk, hogy elősegítsék a fedezett kötvényeknek a hitelintézetek stabil és költséghatékony finanszírozási forrásaiként történő alkalmazását, különösen azokon a területeken, ahol a piacok kevésbé fejlettek. Emellett a befektetők számára szélesebb körű és biztonságosabb befektetési lehetőségeket biztosítanak majd.

A javaslat emellett arra törekszik, hogy csökkentse a reálgazdasági szereplők hitelfelvételi költségeit. A Bizottság becslése szerint az uniós hitelfelvevők számára az új szabályokból eredő potenciális teljes éves megtakarítás 1,5 milliárd euró és 1,9 milliárd euró között lehet.

A befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazásaA befektetési alapok fontos eszközök a magáncélú megtakarítások gazdaságba való becsatornázása és a vállalkozások finanszírozási lehetőségeinek növelése szempontjából. Az uniós befektetési alapok piaca összesen 14,3 billió eurót tesz ki. Ez a piac azonban még nem érte el teljes potenciálját. Az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásoknak alig több mint egyharmada (37 %), az alternatív befektetési alapoknak pedig mindössze 3 %-a van nyilvántartásba véve több mint három tagállamban. Ez részben azokra a szabályozási akadályokra vezethető vissza, amelyek jelenleg hátráltatják a befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazását.

A bizottsági javaslat célja, hogy ezeket az akadályokat minden befektetési alap tekintetében megszüntesse, és egyszerűbbé, gyorsabbá és olcsóbbá tegye a határokon átnyúló forgalmazást. A fokozott verseny több választási lehetőséget és értékesebb termékeket kínál a befektetők számára, miközben biztosítja magas szintű védelmüket.

A követeléseket és az értékpapírokat érintő határokon átnyúló ügyletekre alkalmazandó jogKövetelés engedményezése esetén olyan ügyletről van szó, amelyben a hitelező pénz ellenében harmadik személyre ruházza át arra vonatkozó jogát, hogy egy másik személlyel szemben követelést érvényesítsen. Ezt a rendszert a vállalkozások likviditás és hitelhez jutás biztosítására használják.

Jelenleg jogilag nem egyértelmű, hogy melyik nemzeti jogot kell alkalmazni annak meghatározásakor, hogy a határon átnyúló követelésengedményezést követően ki a követelés tulajdonosa. A javasolt új szabályok egyértelműen meghatározzák, hogy melyik jog az irányadó e jogvitákban - főszabály szerint annak az országnak a joga, ahol a hitelező szokásos tartózkodási helye található, függetlenül attól, hogy melyik tagállam bírósága vagy hatósága vizsgálja az ügyet. Ez a javaslat Brüsszel szerint elő fogja mozdítani a határokon átnyúló befektetéseket és az olcsóbb hitelhez való hozzáférést, valamint mérsékli a rendszerszintű kockázatokat.

A Bizottság hétfőn egy közleményt is elfogadott annak tisztázása érdekében, hogy melyik ország jogát kell alkalmazni annak meghatározásakor, hogy a határokon átnyúló értékpapírügyletek vonatkozásában ki minősül az értékpapírok tulajdonosának. A fokozott jogbiztonság elősegítheti a határokon átnyúló befektetéseket, az olcsóbb hitelhez való hozzáférést és a piaci integrációt.

A tőkepiaci unióról szóló törekvések mai eseményeiről röviden már napközben is beszámoltunk.