Cégadatok

Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Cégnév: Generali Alapkezelő Zrt.
Elnök - vezérigazgató: Varga Róbert
Cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Telefon: 301-7345
Fax: 301-7255
E-mail: alapkezelo.hu@generali.com
Adószám: 12546279-4-42
Cégbírósági bejegyzés száma: bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg. 01-10-044465 cégjegyzékszámon
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. (1134 Budapest, Váci út 31.)
Alapítás dátuma: Budapest, 2000. október 10.Tulajdonos:

Generali Investments Holding S.p.A. (székhely: Via Machiavelli 4, 34132 Trieste, Olaszország) 100%-ban


Engedélyek:

III/100.054/2000. PSZÁF határozat az értékpapír alapkezelői tevékenység jóváhagyásáról

I-1676/2001. PSZÁF határozat az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak és a magán nyugdíjpénztárak részére történő vagyonkezelési tevékenység jóváhagyásáról

III/100.054-3/2002. PSZÁF határozat az egyéni portfoliók egyedi befektetési tevékenység jóváhagyásáról

H-EN-III-138/2014. MNB határozat – Alapkezelő és az általa végezhető tevékenységek megfeleltetése a 2014. évi XVI. törvénynek

Felügyeleti szervek: 

Felügyeleti hatóság neve: Magyar Nemzeti Bank

Felügyeleti hatóság címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., telephely: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.

Felügyeleti hatóság honlapcíme: www.felugyelet.mnb.hu

Felügyeleti hatóság e-mail címe: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Felügyeleti hatóság telefonszáma: (40) 203-776

Fogyasztóvédelem

Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem

MNB fogyasztóvédelmi alkalmazások: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/dontenem-kell/alkalmazasok

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/

Generali Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata: http://alapkezelo.hu/download.php?id=582

Pénzügyi Navigátor: http://alapkezelo.hu/penzugyi-navigator/ 

Adatvédelem

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: http://www.naih.hu/

Generali Alapkezelő Zrt. Adatkezelési tájékoztatója: https://alapkezelo.hu/download.php?id=1083