Magatartási kódex

A Generali Csoport Magatartási Kódexét 2012. december 14-én fogadta el az Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága. Kódexünk értékeink megtestesítőjeként nem csupán munkavállalóink számára szolgál iránymutatásul, nemcsak közösségünket erősíti, de közelebb hozza a Generalit mindazokhoz, akik számára ugyanezen elvek fontosak.

CSOPORTSZINTŰ MAGATARTÁSI KÓDEX >>

Magatartási Kódexünk meghatározza az általunk elfogadottnak tartott magatartást, illetve iránymutatást nyújt a sokszínűség és a befogadás erősítéséhez, a vállalati eszközök védelméhez, az összeférhetetlenség megelőzéséhez, a vesztegetés és csalás elkerüléséhez, a pénzügyi jelentéstételhez és a bizalmas információk kezeléséhez, továbbá a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozásához valamint a nemzetközi szankciók kezeléséhez.

Szeretnénk olyan légkört teremteni, ahol bárki szabadon kérdezhet vagy jelentheti be az aggályos eseteket.

Aggályos esetek bejelentése

Vállalatunkhoz bejelenthető minden olyan eset vagy eljárás, amelyről a bejelentő jóhiszeműen feltételezi, hogy az kifogásolható, jogellenes, illetve a Magatartási Kódexünkben foglaltakba ütközik. 


A bejelentéseket helyi szinten az alábbi csatornákon fogadjuk:


A bejelentéseket a nemzetközi Generali Csoporthoz az alábbi csatornákon lehet eljuttatni:

A Compliance Helpline segélyvonal üzemeltetője a GCS Compliance Service Europe Ltd. (Navex Global leányvállalata). A weboldal magyar nyelven is elérhető.

A fenti kommunikációs csatornák nem használhatóak a nemzetközi Generali Csoport tagvállalatai által értékesített termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfélpanaszok bejelentésére. A helyi jogszabályoknak megfelelően, az ügyfelek részére fenntartott panaszbejelentési csatornákról a szerződéses dokumentumok nyújtanak bővebb felvilágosítást.


BESZÁLLÍTÓI ETIKAI KÓDEX

A Generali Csoport társadalmi felelősségvállalás iránti elkötelezettségének részeként beszállítóival és szerződéses partnereivel is hosszú távú partnerségre törekszik. Vállalatunk célja partnereivel egy olyan, kölcsönösen előnyös együttműködésen alapuló hálózat kialakítása és fenntartása, mely elengedhetetlen ahhoz, hogy a Csoport színvonalas termékeket és szolgáltatásokat nyújthasson.

BESZÁLLÍTÓI ETIKAI KÓDEX >>