Magatartási kódex

A Generali Csoport Magatartási kódexe, valamint értékeink (Megbecsüljük egymást, Teljesítjük vállalásainkat, Nyitottak vagyunk, Teszünk a közösségekért) alkotják a Csoport kulturális identitásának alapját, amelynek célja a hosszú távú siker és fenntarthatóság elérése, és az összes érdekelt fél jólétéhez való pozitív hozzájárulás.

CSOPORTSZINTŰ MAGATARTÁSI KÓDEX >>

Magatartási Kódexünk meghatározza az általunk elfogadottnak tartott magatartást, illetve iránymutatást nyújt a sokszínűség és a befogadás erősítéséhez, a vállalati eszközök védelméhez, az összeférhetetlenség megelőzéséhez, a vesztegetés és csalás elkerüléséhez, a pénzügyi jelentéstételhez és a bizalmas információk kezeléséhez, továbbá a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozásához valamint a nemzetközi szankciók kezeléséhez.

Szeretnénk olyan légkört teremteni, ahol bárki szabadon kérdezhet vagy jelentheti be az aggályos eseteket.

Ezen túlmenően online kurzusok, tréningek formájában biztosítjuk, hogy valamennyi munkavállalónk érzékelje Magatartási Kódexünk jelentőségét, illetve saját szerepét és felelősségét az aggályos esetek bejelentésében.

Aggályos esetek bejelentése

Vállalatunkhoz bejelenthető minden olyan eset vagy eljárás, amelyről a bejelentő jóhiszeműen feltételezi, hogy az kifogásolható, jogellenes, illetve a Magatartási Kódexünkben foglaltakba ütközik. 

A bejelentés megtehető az alábbi csatornákon:

 • Visszaélés-bejelentési Segélyvonalon keresztül, telefonon vagy interneten, akár anonim módon is; a bejelentés címzettje lehet az érintett tagvállalat vagy az Assicurazioni Generali, a Generali Csoport végső tulajdonosa is.

 • a helyi Compliance vezető megkereshető közvetlenül személyesen, írásban vagy elektronikus levélben:
  e-mail cím: incidens.compliance.hu@generali.com
  postacím: Compliance vezető, 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

 • a nemzetközi Generali Csoport Compliance vezetőjéhez:
  e-mail cím:concerns.co@generali.com
  postacím: Group Compliance – Group Ethics & Investigations – V. Machiavelli 3, 34132 Trieste, Italy;

Az aggályok kezelésével kapcsolatos részletes információkért kérjük, tekintse meg a „Bejelentések kezelésére vonatkozó eljárásrend” című dokumentumot.

Az aggályokkal kapcsolatos gyakran ismételt kérdések és válaszok a GY.I.K-ben találhatók.

A bejelentőnek a bejelentésben kellő részletességgel nyilatkoznia kell a feltételezett szabálysértés körülményeiről. A konkrét részleteket nem tartalmazó bejelentéseket a Társaság nem tudja figyelembe venni. Társaságunk befogad anonim bejelentéseket is, azonban úgy hisszük, hogy bármely bejelentés kivizsgálása eredményesebb lehet, ha a bejelentő személyazonossága ismert; ezért arra biztatjuk Önöket, hogy a bejelentéseket személyazonosságuk felfedésével tegyék meg.

Minden bejelentés kiértékelésre kerül, és szükség esetén megfelelő korrekciós intézkedések is alkalmazhatók, beleértve a fegyelmi intézkedéseket is, az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően.

A bejelentés tényét, valamint a bejelentő és a bejelentéssel érintett egyéb személy(ek) adatait a Társaság bizalmasan, a legnagyobb diszkrécióval kezeli, mindenkor betartva a titoktartásra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseket. (lásd bővebben a Visszaélés-bejelentési Segélyvonal Adatkezelési tájékoztatóban)

A jóhiszemű bejelentőkkel, illetve a kivizsgálásban résztvevőkkel szembeni tisztességtelen cselekményeket vagy megtorlást Társaságunk semmilyen formában sem tolerálja. A bejelentés megtorlását minden esetben a Magatartási Kódex megsértésének tekintjük, és olyan büntetéssel sújtjuk, amely a legsúlyosabb esetekben a munkaviszony megszűnését vonhatja maga után.

A fenti kommunikációs csatornák nem használhatóak a nemzetközi Generali Csoport tagvállalatai által értékesített termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfélpanaszok bejelentésére. A helyi jogszabályoknak megfelelően, az ügyfelek részére fenntartott panaszbejelentési csatornákról a szerződéses dokumentumok nyújtanak bővebb felvilágosítást.


BESZÁLLÍTÓI ETIKAI KÓDEX

A Generali Csoport társadalmi felelősségvállalás iránti elkötelezettségének részeként beszállítóival és szerződéses partnereivel is hosszú távú partnerségre törekszik. Vállalatunk célja partnereivel egy olyan, kölcsönösen előnyös együttműködésen alapuló hálózat kialakítása és fenntartása, mely elengedhetetlen ahhoz, hogy a Csoport színvonalas termékeket és szolgáltatásokat nyújthasson.

BESZÁLLÍTÓI ETIKAI KÓDEX >>