Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap

Az Alap befektetési célja évi 6%-nál magasabb hozam elérése, addicionális kockázat vállalása mellett. Az alkalmazandó minimum hozamkorlát nem jelent a hozamra vonatkozó konkrét ígéretet. Az Alap pénzügyi célja a tőkenövekedés, valamint sikerdíj elérése az egyes naptári években. Az Alap diszkontkincstárjegy bázisból kiindulva keresi a megfelelő befektetési célpontokat a világ állampapír-, deviza- és részvénypiacain, valamint kisebb súllyal az árupiacokon. A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban tér el, hogy nem csak emelkedő, de csökkenő piacon is lehetősége van hozamot elérni. Long/short származtatott alapként tőkeáttételes pozíciók mellett eladási ügyletek, opciós piacok, határidős kontraktusok alkalmazására is lehetőség nyílik. Az Alap aktív befektetési stratégiát folytat, melyhez szigorú kockázatkezelés, jól diverzifikált portfólió elvárás tartozik. Az Alap maximális részvénykitettsége nem haladhatja meg a nettó eszközérték 50%-át. Az Alap a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III.14.) Korm. rendelet 23. § (1)-ben foglaltak szerinti származtatott befektetési alapnak minősül.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Származtatott alap
Típusa
Nyilvános nyíltvégű, származtatott befektetési alap
Minimum hozamkorlát
6%
Nyilvántartásba vétel dátuma
2018-04-12
ISIN-kód
HU0000720248
Névérték
1,- Ft
Aktuális alapkezelői díj
1,75% + sikerdíj
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
2 093 289 035 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
1.388021

Kockázati szint

Az Alap várható hozam-kockázat profilja 3-as besorolásnak megfelelő, közepesen alacsony besorolásnak felel meg a 3 évre visszatekintő szintetikus mutató alapján.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év
Adatok letöltése

Hozamok

1.388021
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2018
-1.18 %
2019
3.13 %
2020
6.53 %
2021
-0.18 %
2022
0.49 %
2023
19.23 %
2024
6.9 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2018
24 765 061 Ft
2019
1 346 206 260 Ft
2020
1 559 833 949 Ft
2021
1 333 002 609 Ft
2022
1 329 200 683 Ft
2023
1 964 083 965 Ft
2024
2 093 289 035 Ft

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind