Közvetítők jegyzéke

Társaságunk függő ügynökei a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 111.§ (2) bekezdés a) pontja és az Üzletszabályzat 3.3 fejezete "Harmadik felek igénybevétele az Alapkezelő tevékenysége során" alapján:

Kiemelt közvetítők:

Név: Nádory Péter
Székhely: 1037 Budapest, Máramaros út 42/B
Törzsszám: 54634512


Nem kiemelt közvetítők:

Név: Financial Genie Kft.
Székhely: 1053 Budapest, Magyar utca 3. 1/2
Cégjegyzékszám: 01-09-883894