Intézményi vagyonkezelés

A Generali Alapkezelőnél kiemelt területként kezeljük az intézményi vagyonkezelést. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy kezdettől fogva figyelemmel kísérhettük a biztosítási és nyugdíjpénztári szektor alakulását, kezdve az indulástól egészen napjainkig. Az elmúlt évtizedben célkitűzéseinknek köszönhetően - az elért hozam haladja meg a benchmark hozamát, a portfólió reálhozamot biztosítson, nyugodt, kiszámítható működés – sikerült hozzájárulnunk ahhoz, hogy ügyfeleink vagyonát ne csak megőrizzük, de gyarapítsuk is.

Befektetési stratégiáink ügyfélre szabottak, a portfóliók kialakításánál hozzáférést biztosítunk a globális termékpaletta minden eszközéhez, a pénzpiaci instrumentumoktól kezdve, a magasabb kockázatú részvényeken túl, a derivatív eszközökbe történő befektetésekig. Nagy örömünkre a hagyományosan benchmark meghaladására törekvő vagyonkezelés mellett egyre nagyobb szerephez jutnak az abszolút hozam elérése irányuló stratégiák.

Az abszolút hozam személetben kezelt portfóliók esetén a vagyonkezelőnek szabad teret biztosítanak a kockázatos eszközök mértékének meghatározására természetesen a befektetési irányelvek szigorú betartása mellett. A kockázatos eszközök mértékének változtatásával a vagyonkezelő célja az esetleges veszteség minimalizálása és a minél magasabb hozam elérése a tőkepiaci lehetőségek függvényében.

Befektetési palettánk széleskörű, ha a földrajzi kitettséget nézzük, Társaságunk szinte a világ összes részén végrehajt tranzakciókat. Legnagyobb súllyal a fejlett nyugat-európai és észak-amerikai piacokon rendelkezünk aktív egyedi részvény befektetésekkel, de szűkebb régiónkban is kiemelten követjük a likvid befektetési lehetőségeket. Portfóliónk kiterjed a világ fejlődő piacaira is, melyen belül szignifikáns súlyt képviselnek a BRIC országok.

Hazai szakember gárdánk biztosítja, hogy az ügyfelek számára kezelt portfóliók komponenseinél mind a földrajzi, mind a szektor, mind a deviza kitettség diverzifikálására legyen lehetőség, oly módon, hogy a befektetéseket a Generali Alapkezelő közvetlenül részvényekbe, kötvényekbe fekteti be, nem törekedve a közvetett befektetési formákon (befektetési alapokon) keresztüli invesztíciókra.

Befektetési döntéseinket alapvetően a reálérték elmélet követése határozza meg, hiszünk abban, hogy az egyes társaságok belső értéke hosszú távon meghatározza árfolyam alakulásuk trendjét. A mutatók elemzése lehetőséget ad a jelenlegi folyamatok értékelésére, amely segítséget jelent az azonos szektorban működő társaságok közötti választásra, alul/felülértékeltségének megítélésére. Eseti jelleggel törekszünk kihasználni a piaci információáramlás által indukált folyamatokat. Az abszolút hozamú stratégiánknál kiemelt szerepe van az egyedi részvénykiválasztásnak.


Intézményi referenciáink:

Chinoin Nyugdíjpénztár

Dimenzió Önsegélyező Egyesület

ELMŰ Önkéntes Nyugdíjpénztár

Generali Csoport

Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesülete

Rába Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Wáberer Hungária Biztosító Zrt.