Jogi nyilatkozat

2020.10.06
Generali Alapkezelő Zrt.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

A honlap vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbi feltételekkel, ne nyissa meg a weboldalakat!

Szerzői jog 

A Generali Alapkezelő weboldala, az azon található minden képi és szöveges tartalom, logók, grafikák illetve, azok elrendezése a Generali Alapkezelő Zrt. tulajdonát képezik, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a Generali Alapkezelő Zrt. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. 

Információk 

A weboldalon megjelenő információk, adatok, feltételek bármikor módosulhatnak, kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a Generali Alapkezelő felelősséget nem vállal. 

Kárfelelősség kizárása 

A Generali Alapkezelő Zrt. semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel.
A Generali Alapkezelő nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek.

A személyes adatok védelme 

A Generali Alapkezelő Zrt. elkötelezett a személyes adatok védelme terén. 2018. május 25. napjától alkalmazandó az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; rövidített elnevezése "GDPR"), amely alapján Társaságunk módosította Adatkezelési tájékoztatóját. Az Adatkezelési tájékoztató a https://alapkezelo.hu/download.php?id=1083 linken érhető el.