Fenntarthatósági információk, dokumentumok

TESZÜNK A KÖZÖSSÉGEKÉRT

Fenntarthatóság, Felelősség, Közösség, Környezettudatosság.

FENNTARTHATÓ JÖVŐ

A Generali számára a fenntarthatóság 2019-től a stratégiai üzleti működés része. 

Célunk, hogy tevékenyen óvjuk és jobbá tegyük az emberek életét, e szellemben cselekszünk nap, mint nap. Fontosnak tartjuk ezért, hogy hatékonyan hozzájáruljunk egy egészségesebb, ellenállóbb és fenntarthatóbb társadalom létrehozásához. Mi, a Generalinál ezt tekintjük küldetésünknek, időtálló értéket teremtve.

Célunk, hogy megértsük és alkalmazkodjunk a jelen igényeihez anélkül, hogy korlátozzuk a jövő generáció lehetőségeit. Víziónk, hogy elősegítsük a fenntartható fejlődést, növeljük a bizalmat a Generali iránt, és piacainkon a fenntarthatóság élvonalában legyünk.

FENNTARTHATÓSÁG

Jövőképünket a következőkre alapozzuk:

Fenntartható működésre törekszünk mindennapos tevékenységeinken keresztül azzal, hogy:

  • meghallgatjuk az érintetteket és elvárásaikat figyelembe vesszük döntéshozatalunk során, hisz így tudjuk kezelni a társadalmi és környezeti kockázatokat,

  • az információkat tudássá alakítva globális tendenciákkal foglalkozunk, és olyan megoldásokra törekszünk, amelyek összhangban állnak a fenntartható fejlődési célokkal,

  • átláthatóak vagyunk: nyíltan kommunikáljuk, hogy milyen előrehaladást értünk el a társadalmi és környezeti problémák megoldása terén.

Teszünk a közösségekért a napi működésünkön túl is azzal, hogy:

  • stratégiai szempontok mentén cselekszünk, mobilizálva cégcsoportunk szakértelmét, erőforrásait és hálózatait a társadalom legégetőbb problémáinak kezelésére

  • támogatási láncokat hozunk létre, ahol az emberek egymást segítik,

  • az eredményekre összpontosítva megfogható és mérhető hatást érünk el.

A Generali Csoport magyarországi tagjai klímatudatos és energiatakarékos működésre törekszenek: papírhasználatunkat belső és külső folyamataink digitalizációja révén folyamatosan csökkentjük, nyomtatáshoz kizárólag olyan papírt használunk, mely igazolhatóan környezetkímélő erdőgazdálkodásból származik. Műszaki berendezéseink beszerzésekor elsőszámú kritériumként tartjuk szem előtt az energiatakarékosságot, épületeinket korszerű világítással, szelektív hulladékgyűjtéssel és napkollektorokkal üzemeltetjük.


FELELŐSSÉG

Felelős szolgáltatóként felismertük, hogy tevékenységünket ügyfeleink a szerint is értékelik, mennyire biztosítunk kiszámítható és stabil szolgáltatásokat, hiszen hosszú távú és megalapozott pénzügyi döntéseiket tudatos fogyasztóként egy olyan vállalatra bízzák, amely elkötelezett híve a törvényi megfelelőségnek és etikus üzleti folyamatoknak, kiemelten figyel ügyfélkapcsolatai minőségére, fogyasztói elégedettségére, a megfelelő tájékoztatásra és az adatvédelemre.

Felelős működésünkhöz számtalan tényező hozzájárul. 

  • Az öngondoskodás és hosszú távú fejlődés fontosságát olyan termékekkel segítjük elő, mint az egészségbiztosítás, a nyugdíj előtakarékosság, vagy a zöld energiát és innovációt célzó befektetési alapok. 

  • Üzleti működésünk egyik alapelve a szabad és tisztességes verseny, az érintettjeinkkel való nyílt, pontos és naprakész kommunikáció, a felelős beszállító lánc működtetése a fair trade és az összeférhetetlenség jegyében, az emberi jogok tiszteletben tartása, valamint az etikai követelményrendszereknek való megfelelés.

  • Termékfejlesztési folyamatainkban jelen van a társadalmi felelősségvállalás. 


KÖZÖSSÉG

Törekszünk arra, hogy mindennapi működésünk összhangban legyen társadalmi környezetünk igényeivel, és a hátrányos helyzetben lévő közösségeket támogassuk. Társadalmi szerepvállalásunk alapja a közös értékteremtés. 

Célunk, hogy társadalmi kezdeményezéseink megvalósításához munkatársaink is önkéntes segítőként járulnak hozzá, ezekbe szélesebb körben is bevonják közösségeiket, valamint kezdeményezőként is szerepet vállaljanak a Generali által zászlóra tűzött célok megvalósításáért.
KÖRNYEZET- ÉS KLÍMAVÉDELMI SZABÁLYZAT

A Generali Csoport aktív szerepet kíván játszani a működési területén lévő közösségek fenntartható jövőjének alakításában, hozzájárulva az érintett közösségek gazdasági, társadalmi és természeti környezetének folyamatos fejlődéséhez.

A Környezet- és klímavédelmi csoportszintű szabályzat célja, hogy a környezetvédelem elősegítése, a környezetszennyezés megakadályozása, a biodiverzitás megőrzése és védelme, illetve a klímaváltozással kapcsolatos kihívások kezelése érdekében meghatározza környezetvédelmi stratégiáját és alapelveit csoportszinten. Emellett kialakítson egy olyan keretrendszert, amely lehetővé teszi a csoport fenntartható működésének folyamatos javítását, és ezáltal hosszú távon értékteremtőként tudjon működni.

A szabályzat hatálya kiterjed a csoport tagvállalatainak valamennyi tevékenységére, a tevékenysége szerinti valamennyi országban.

TOVÁBB A KÖRNYEZET- ÉS KLÍMAVÉDELMI CSOPORTSZINTŰ SZABÁLYZATRA >>
FENNTARTHATÓSÁGI VÁLLALÁSOK

CSELEKEDJÜNK FELELŐSEN, ÉPÍTSÜNK BIZALMAT – RAJTUNK IS MÚLIK.

Célunk, hogy tevékenyen óvjuk és jobbá tegyük az emberek életét, e szellemben cselekszünk nap, mint nap. Fontosnak tartjuk ezért, hogy hatékonyan hozzájáruljunk egy egészségesebb, ellenállóbb és fenntarthatóbb társadalom létrehozásához. Mi, a Generalinál ezt tekintjük küldetésünknek, időtálló értéket teremtve.

Célunk, hogy megértsük és alkalmazkodjunk a jelen igényeihez anélkül, hogy korlátozzuk a jövő generáció lehetőségeit. Víziónk, hogy elősegítsük a fenntartható fejlődést, növeljük a bizalmat a Generali iránt, és piacainkon a fenntarthatóság élvonalában legyünk.

Vezetőségünk által újonnan elfogadott Fenntarthatósági Vállalások Szabályzata (Charter of Sustainability Commitments) a Generali fenntarthatósági elköteleződéseit foglalja össze és részletezi a vállalási pontokat érintettjei körében.

„A Generali célja, hogy belehelyezkedjünk a körülöttünk lévő valóságba és megértsük a társadalmunkra ható változásokat. A Charter kimondja szándékunkat, miszerint fenntartható módon szeretnénk növekedni, figyelembe véve az összes érintett érdekeit, valamint a közösséget, amelyben működünk” - nyilatkozta Gabriele Galateri di Genola.

Ezen az úton ügyfeleink, részvényeseink, munkatársaink, értékesítőink, beszállítóink és minden érintett fontos szerepet tölt be, mi pedig igyekszünk kiérdemelni a bizalmukat. Hiszünk abban, hogy mindannyian képesek vagyunk a magunk napi működésében megtalálni azokat a pontokat, melyekben hozzájárulunk kitűzött céljaink megvalósításához.


FENNTARTHATÓ BEFEKTETÉSEK

Európa egyik vezető befektetés-kezelőjeként a Generali Investments és tagvállalatai (így Társaságunk, a Generali Alapkezelő is) készséggel támogatja a globális környezeti és társadalmi kihívásokkal kapcsolatos feladatok megoldását. Hiszünk abban, hogy a Generali Csoportnak érzékelhető és fontos szerepe van a globális fenntarthatósági tényezőkre az alacsony karbon/nettó-zéró emissziós gazdaságra való áttérést segítő befektetési döntésektől egészen a társadalmi konfliktusok (esetleges következő menekültválságok az extrém időjárási körülmények okán) valószínűségének csökkentéséig.

Bár a befektetési alapjaink fő célkitűzései között az uniós kritériumoknak megfelelő környezeti vagy társadalmi jellemzők előmozdítása nem jelenik meg, és a kritériumok alapján nem minősülnek fenntartható befektetésnek, a Generali Alapkezelő Zrt. fenntarthatóság iránti elkötelezettsége a vállalati stratégia egyik kiemelt fundamentuma. A Generali csoport elkötelezett továbbá egy hatékony ökoszisztéma létrehozásában. A vállalatcsoport fenntarthatósági stratégiája rögzítésre került irányítási struktúrájában is. 

A Generali Alapkezelő az Európai Parlament és a Tanács (EU) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088 rendelete (2019. november 27.) (továbbiakban: „SFDR”) 10. cikke alapján az általa kezelt Generali Biztosító Zrt. Fenntartható Világ részvény eszközalapra, mint SFDR 8. cikk szerint minősített pénzügyi termékre vonatkozóan az ide kattintva elérhető tájékoztatásban szereplő  információkat állította össze. 

A felmerülő fenntarthatósági kockázatok nem minősülnek relevánsak, mivel a Generali vállalatcsoport fenntarthatóság iránti elkötelezettsége és Fenntarthatósági (ESG) politikája biztosítja ezen kockázatok megfelelő kezelését. A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások kiszűrését szintén ezen elkötelezettség és a Fenntarthatósági (ESG) politika biztosítja. További részletes információk a Generali Alapkezelő Zrt. Fenntarthatósági (ESG) politikájában találhatóak és a befektetési döntések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásainak figyelembevételéről szóló nyilatkozatában találhatóak.

A nyilatkozat értemében a Generali  Alapkezelő Zrt. figyelembe veszi a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásait. Ezért a Bizottság (EU) 2022/1288 felhatalmazáson alapuló rendelete előírásainak megfelelően a 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig tartó időszakra az Alapkezelő elkészítette a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásairól szóló dokumentumát, amely ide kattintva érhető el.

A Generali célja, hogy a fenntarthatóságot az alaptevékenységébe integrálva hosszú távú növekedést érjen el, élethosszig tartó partneri kapcsolatot kialakítva valamennyi érintettjével. A fenntarthatóság egyike a Generali stratégiai pillérjeinek, mely teljes cégcsoport és régió szinten egyaránt beépül a nemzetközi Generali Csoport javadalmazási politikájába és a hosszú távú fenntartható értékteremtéshez kapcsolódó ösztönző rendszerébe. A kiemelt vezetők ösztönző rendszere meritokratikus megközelítésen és többéves keretrendszeren alapul, kombinálva az éves készpénzalapú, valamint a halasztott változó javadalmazást, integrálva a Generali 2021, valamint a cégcsoport éghajlat stratégiai céljain alapuló fenntarthatósági / ESG* célkitűzéseket, melyeket a vállalatcsoport már nyilvánosságra is hozott. 

Az Alapkezelő a szavazati jogok gyakorlása során igyekszik pozitív befolyást gyakorolni a környezet és a társadalom egésze érdekében. További részletes információk a Generali Alapkezelő Zrt. Szerepvállalási politikájában találhatóak.

A befektetési alapokra és a portfóliókezelésre vonatkozó termékszintű információk az egyes alapok tájékoztatójában és kezelési szabályzatában, illetve az Üzletszabályzat 7. fejezetében találhatók meg. A befektetési alapok dokumentumai a Generali Alapkezelő Zrt. honlapján a befektetési alapok oldalon ide kattintva érhetőek el, az Üzletszabályzat ide kattintva érhető el. 


TOVÁBB A FENNTARTHATÓSÁGI ÉS ÁTLÁTHATÓSÁGI POLITIKÁRA >>

TOVÁBB A JAVADALMAZÁSI POLITIKÁRA >>

TOVÁBB A SZEREPVÁLLALÁSI POLITIKÁRA >>